WAT WIJ DOEN


FNV Veiligheid zet zich ervoor in dat veiligheidswerkers goed beloond worden en zo veilig mogelijk kunnen werken. Ook vinden we belangrijk dat de leden naast hun werk een sociaal privéleven kunnen leiden. Op al deze punten valt nog een hoop bij te spijkeren. FNV Veiligheid blijft knokken voor verbeteringen van jouw salaris, toelagen, uitrusting, training, werktijden, verlofmogelijkheden en loopbaankansen.
 
Om deze verbeteringen te realiseren hebben we dagelijks op alle niveaus actief contact met de werkgevers – van de teamchefs tot aan de ministers van Veiligheid & Justitie en Defensie. We confronteren ze met problemen en onrechtvaardigheden, dragen oplossingen aan en proberen maatregelen af te dwingen. Dat gebeurt door een team deskundige en ervaren bestuurders/onderhandelaars in dienst van FNV Veiligheid.
 
Ook beschikt FNV Veiligheid over een ongeëvenaard informatienetwerk van collega’s binnen de politie, defensie en marechaussee. Deze collega’s zijn onze ambassadeurs op de werkplek en weten als geen ander wat er leeft. Hierdoor weten wij wat er moet gebeuren om problemen op de werkvloer aan te pakken en kunnen wij vrij snel groepen collega’s op de been krijgen om op alle mogelijke manieren actie te voeren.
 
Van tijd tot tijd is het nodig om de werkgever extra onder druk te zetten door vakbondsacties te organiseren. FNV Veiligheid wil echter meer zijn dan een vakbond die zijn leden van tijd tot tijd ‘van bovenaf’ oproept om te komen demonstreren. We zien ook graag dat leden zelf het initiatief nemen om voor hun belangen op te komen door samen met collega’s acties te bedenken en uit te voeren. Zulke acties ‘van onderop’ worden door FNV Veiligheid enthousiast aangemoedigd en altijd met raad en daad ondersteund. Jouw steun en inzet zijn cruciaal voor alle collega’s die werkzaam zijn binnen het veiligheidsdomein.
 
De leden van FNV Veiligheid kunnen dus rekenen op:
•- Professionele rechtshulp bij een arbeidsconflict, letselschade en strafrechtelijke vervolging.
•- Deskundige ondersteuning bij het doen van belastingaangifte.
-• Professionele hulp van ons netwerk als je samen met collega’s actie wilt gaan voeren om een bepaald probleem bij jullie op de werkvloer aan te pakken.
•- Deskundige ondersteuning bij het doen van belastingaangifte.
•- Kundige bestuurders die namens jou met de werkgever onderhandelen over betere arbeidsvoorwaarden (beloning, werktijden, verlof).
-Inspraak over de doelen die de vakbond op korte en langere termijn nastreeft, zowel via regionale ledenbijeenkomsten als via digitale ledenpeilingen.
•- Up to date informatie via onze websites, bondsmagazines, nieuwsbrieven en social media.
- Vak- en vakbondsgerichte scholing en themabijeenkomsten.
 
Daarnaast is FNV Veiligheid is aangesloten bij de vakcentrale FNV. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks invloed uitoefenen op bovensectorale zaken zoals pensioen, AOW, WIA en WW. Door aansluiting bij de FNV heeft FNV Veiligheid toegang tot de Sociaal Economische Raad (SER) en de Stichting van de Arbeid (STAR).