De MARVER is een vereniging voor personeel van de Koninklijke Marechaussee.